Fiets en je wint altijd!

Dat is de slogan van Belgerinkel.nl. De campagne stimuleert mensen om op de elektrische fiets boodschappen te doen door fietsen te belonen. Laat de auto staan en kies voor de e-bike. U doet toch ook mee?

Door te fietsen in de campagneperiode maken deelnemers kans op mooie (fiets)prijzen. Maar fietsen levert altijd winst op: fietsen is gezond en snel, goed voor de luchtkwaliteit en klimaat én houdt winkels in de gemeente bereikbaar.

Meer dan 70.000 fietsritjes in vijf weken tijd!
Vijf weken lang sprongen inwoners van 10 gemeenten op de fiets. Dat leverde kans op een prijs én CO2-besparing op. Van de deelnemers geeft 25% aan dat zij door de campagne meer zijn gaan fietsen!

Campagne in het kort
Elke keer dat u in de campagneperiode op de fiets bent en een aankoop doet bij een deelnemende winkelier krijgt u een sticker op een spaarkaart. Een volle kaart doet u in de speciale inzameldoos die bij alle deelnemende winkeliers staat. De deelnemende winkeliers herkent u aan de speciale campagneposter op het raam. U mag zo vaak deelnemen als u wilt en een onbeperkt aantal spaarkaarten inleveren. Op de spaarkaart kunt u tips vermelden om de fietsvriendelijkheid in uw gemeente te verbeteren.

U maakt kans op mooie prijzen!

Aan het eind van de campagne verloot de gemeente leuke (fiets)prijzen onder de deelnemers die volle spaarkaarten hebben ingeleverd.

Meedoen?
Onder de knop ‘Wie doen er mee?’ ziet u of uw gemeente aan de campagne deelneemt. Onder dezelfde knop ziet u ook welke winkeliers deelnemen en welke prijzen te winnen zijn.

Werk samen met uw winkeliers en inwoners aan de verbetering van de luchtkwaliteit en aan de leefbaarheid in uw gemeente. Doe mee met deze positieve bewustwordingscampagne. Gemeenten in heel Nederland kunnen in 2011 deelnemen aan de campagne. Hieronder vindt u meer informatie over de campagne.

Meer klanten in uw winkel?

Fiets en je wint altijd! is de slogan van de campagne. Die winst geldt ook voor u, want fietsende klanten winkelen vaker dan klanten die met de auto komen. Hierdoor staan zij dus vaker bloot aan de verleiding tot een aankoop. Mooi voor u en voor de luchtkwaliteit.

Door mee te doen aan de campagne Belgerinkel.nl stimuleert u klanten om op de fiets boodschappen te doen. De fiets is een prima alternatief voor de auto bij het doen van boodschappen in de buurt. Minder auto’s op de weg maken uw gemeente leefbaarder en het winkelklimaat prettiger. U doet toch ook mee?

Waarom zou u meedoen?
Meedoen aan de campagne heeft voor u als winkelier de volgende voordelen:

  • Uw winkel krijgt een sympathiek en positief imago.
  • Fietsende klanten winkelen gemiddeld drie keer vaker. Hierdoor staan zij dus drie keer meer bloot aan de verleiding tot een aankoop.
  • Fietsende klanten winkelen voornamelijk in hun eigen gemeente en zijn daardoor trouwere klanten.
  • U draagt bij aan een beter milieu en een leefbare omgeving.
  • U ontvangt een gratis actiepakket.
  • Uw winkel krijgt extra aandacht in de media.

Wat houdt meedoen in?
De campagne loopt vijf weken in de maanden mei en juni. Van de gemeente krijgt u alle benodigde campagnematerialen. De bedoeling is dat u als winkelier uw klanten stimuleert om met de fiets boodschappen te doen. Dit is eenvoudig en kost u weinig tijd. Aan het begin van de campagne verspreidt u onder uw klanten speciale spaarkaarten. Telkens als een klant met de fiets bij u een boodschap doet, krijgt hij of zij van u een sticker op deze spaarkaart.

Uw klanten mogen zo vaak mee doen als zij willen en een onbeperkt aantal spaarkaarten inleveren. Uw klanten stoppen volle spaarkaarten in de speciale inzameldoos die u krijgt. Aan het eind van de campagne verloot de gemeente leuke (fiets)prijzen onder de deelnemers die volle spaarkaarten hebben ingeleverd.

Aanmelden

Onder de knop ‘Wie doen er mee?’ ziet u of uw gemeente zich al heeft aangemeld. U kunt zich bij de gemeente aanmelden. Staat uw gemeente er niet tussen? Misschien kunt u de gemeente enthousiast maken.

Resultaten Belgerinkel.nl 2017

In 2017 hebben 10 gemeenten in 6 provincies meegedaan aan Met Belgerinkel naar de Winkel. Door deze campagne wordt het positief imago van de fietser versterkt en wordt zichtbaar hoeveel al die korte ritjes naar de winkel bijdragen aan een gezond milieu. Fietsende deelnemers kregen in de vijf wekende durende campagne bij elk winkelbezoek een stempel en maakten met een volle spaarkaart kans op een fietsprijs. Er zijn in de gemeenten 9000 spaarkaarten ingeleverd.

10 deelnemende gemeenten in 6 provincies: Aalsmeer, Bussum, Ermelo, Gorinchem, Harderwijk, Hilversum, Leusden, Schouwen-Duiveland, Soest en Zuidhorn.

685 winkeliers als ambassadeur van de campagne. Bij deze winkeliers konden fietsende klanten een speciale spaarkaart laten afstempelen. De winkeliers zijn de ambassadeurs van de campagne richting de inwoners.

•9000 ingeleverde spaarkaarten. In totaal werden 900 volle spaarkaarten ingeleverd door de fietsers.

•25 % van deelnemers is meer gaan fietsen. 25 procent van de deelnemers geeft aan dat zij door campagne meer zijn gaan fietsen. Dat betekent niet alleen winst voor de fitheid van de deelnemers, maar ook voor het milieu.

•3824 tips en adviezen voor de gemeenten. Heel wat fietsers hebben fietsers suggesties genoteerd voor een fietsvriendelijker beleid in de gemeenten. De tips en adviezen gaan over te weinig of verkeerde fietsrekken, bestrating en slecht wegdek, problemen bij oversteken en de verkeersveiligheid.

•144.000 gefietste kilometers. In totaal is door de deelnemers in de campagneperiode circa 144.000 kilometer gefietst. Wanneer men zoveel kilometers per auto zou afleggen wordt 24.500 kg CO2 uitgestoten. Fietsers leveren dus een belangrijke bijdrage aan de klimaatbeheersing.